Brain Research clinic for Advanced, International, Innovative and Interdisciplinary Neuromodulation.

BRAI3N – inspired by science –

Om het gat tussen de wetenschap en de klinische realiteit te dichten, werken binnen BRAI3N neurowetenschappers en clinici nauw samen, informeren ze elkaar en sturen ze elkaar bij.Zo kunnen we nieuwe neuromodulatie behandelingen ontwikkelen, wetenschappelijk onderzoeken en klinisch toepassen in een multidisciplinair kader.
Op die manier breiden we ook de kennis over de werking van onze hersenen zodat we mensen met chronische aandoeningen beter kunnen helpen.

BRAI3N is een gezamenlijk initiatief van Jan Ost NDT, Prof. dr. Sven Vanneste, Dr. Michael Boedts, assosciate prof. Eddy van der Velden en Prof. dr. Dirk De Ridder.

De Partners van Brain's Upgrade