TinnitusHouse

Samen doen waar nog niet aan is gedacht.

“Eind 2019 stond er een artikel in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Nature dat zegt: de beste wetenschappelijke vooruitgang wordt bereikt via samenwerking van wetenschappelijke disciplines. Je ziet al wel steeds meer samenwerking tussen kno-arts, audioloog, neuroloog en psychiater. Maar dan start je nog altijd vanuit de gezondheidszorg. TinnitusHouse wil aan de patiënt zelf vragen: wat helpt je? Dan krijg je ‘crowdknowledge’, zoals ook crowdfunding is ontstaan.”

Brede Samenwerking
“Het idee achter TinnitusHouse is samenwerking tussen iedereen die probeert te helpen bij het probleem van oorsuizen: onderzoekers (TUDelft, stichting Braininnovations), zorgverleners, fondsenwervers (Tinnitusfree) mensen die informeren (Hoormij·NVVS) en patienten”.

“TinnitusHouse wil graag antwoorden krijgen op vragen als: heeft u last van
oorsuizen, wat voor klachten, in welke omgeving, waar heeft u baat bij? “Daarmee kunnen we risicofactoren en oplossingen in kaart brengen waar nog niet aan is gedacht. Stel dat honderd mensen zelf aangeven dat – ik noem maar wat – wortelsap werkt, dan is dat reden voor verder onderzoek. Verder kijken naar wat deze mensen gemeen hebben. Is er één iemand bij wie, bij wijze van spreken, gras eten helpt, dan is dat te weinig voor verder onderzoek. We zoeken naar gemene delers om mensen vervolgens tips te kunnen geven die passen bij hun type oorsuizen of omgevingskenmerken”

Bovenstaande tekst komt uit een interview met Prof. Dirk de Ridder in 2020 gepubliceerd door de Stichting Hoormij.

Leden werkgroep Tinnitushouse

 

Adviesraad TinnitusHouse

  • Prof. dr. F.E. ( Freek ) Hoebeek, Laboratory of Neuroimmunology and Developmental Origins of Disease (NIDOD)
    Utrecht Medical Center Utrecht,
  • Prof. dr. ir. C.( Christos ) Strydis,  Neuroscience Erasmus MC University Rotterdam
  • Prof. dr, S.K. ( Bas ) Koekkoek,  Neuroscience Erasmus MC University Rotterdam
  • Prof. dr. ( J.J.G. ) Gerard Borst,  Neuroscience Erasmus MC University
  • Dr. Ir. Marijn van Dongen, NXP semiconductors, Nijmegen
  • Drs. ( H.E. ) Bart Drost,  KNO, Bravis Ziekenhuis Bergen op Zoom
  • Drs. ( V. ) Vishtaseb Akbarkhanzadeh , psychiater te Amsterdam

De partners van Brain's Upgrade