Obsessief compulsieve stoornissen

Nog veel onderzoek nodig

In december 2015 schreef het Zorginstituut Nederland aan de Minister van Medische Zorg en Sport een brief over het standpunt voor de trapsgewijze tinnitusspecifieke behandeling chronische tinnitus.  In hoofdstuk 3.1.4 (Patho)fysiologie, mechanismen. lees je het volgende: ” Tinnitus ontstaat doordat het gehoororgaan of de zenuwbanen signalen doorgeven die in de hersenen de betekenis “geluid” krijgen, zonder dat er feitelijk geluiden zijn. De oorzaak van chronische tinnitus is niet bekend. Aan tinnitus ligt vaak gehoorverlies ten grondslag. Gehoorverlies kan een gevolg zijn van het normale verouderingsproces maar ook van lawaaibeschadiging of van een andere oorzaak zoals een infectie, erfelijkheid , na een operatie e.a. Verder zijn er een aantal aandoeningen waarbij ook tinnitus voorkomt, feitelijk kan men niet van “oorzaken”van tinnitus spreken, maar van coïncidenties van tinnitus. Er zijn diverse theorieën over de patho-fysiologische mechanismen die zouden leiden tot tinnitus. Het blijkt dat functionele veranderingen bij patiënten met tinnitus niet beperkt blijven tot de auditieve structuren maar dat er ook belangrijke interacties zijn met da andere hersengebieden, die geassocieerd worden met klassieke conditionering en betrokken zijn bij emotie, geheugen, leren en beloning waaronder het limbische systeem en het autonoom zenuwstelsel”

Het bevestigt dat er nog veel onderzoek gedaan moet worden naar de mogelijke oorzaken van tinnitus.

De partners van Brain's Upgrade