Deep Brain Stimulation voor ziekte van Parkinson

Door de ziekte van Parkinson wordt er in de hersenen geleidelijk steeds minder van de boodschapstof dopamine aangemaakt. Hierdoor worden spieren minder goed aangestuurd en worden bewegingen minder goed uitgevoerd. De bewegingsstoornissen die optreden als gevolg van de ziekte worden in eerste instantie behandeld met medicijnen. Bij de ziekte van Parkinson is dat vaak levodopa. Na verloop van tijd ontstaan vaak schommelingen in het effect van de medicijnen. Het is moeilijker om het effect van de medicijnen over de dag stabiel te krijgen en er kunnen hinderlijke bijwerkingen van medicijnen ontstaan. Dit kunnen redenen zijn om te kiezen voor een DBS-operatie. 

De meest voorkomende redenen voor een DBS-operatie:

  • De meest voorkomende redenen voor een DBS-operatie:
    • Hinderlijke schommelingen in uw dagelijks functioneren als gevolg van medicatie.
    • Hinderlijke onwillekeurige bewegingen (dyskinesieën) als gevolg van medicatie.
    • Ernstige tremor (trillen/beven) ondanks medicatie.