You are currently viewing Gamification van tinnitusbehandeling

Gamification van tinnitusbehandeling

Het gebruik van serieuze games voor de behandeling van tinnitus en omdat het ontwikkelen van nieuwe games het domein is van de creatieve industrie is het niet vreemd dat er op dit gebied nieuwe initiatieven ontstaan. We lichten twee recente ontwikkelingen toe.

Antinnitus
Antinnitus is een serious game dat gebruik maakt van Virtual Reality. Door het spelen van spelletjes wordt de tinnitus gevisualiseerd en de bedoeling is dat de hersenen door middel van neurofeedback opnieuw geprogrammeerd worden waarbij de tinnitus wordt weggespeeld. Op dit moment worden samen met het Leids Universitair Medisch Centrum en het Tinnitus Expertise Centrum Twente proefnemingen gedaan. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend.
Antinnitus heeft van het stimuleringsfonds creatieve industrie € 23.000,- subsidie ontvangen.

Freequency
Recent is game-ontwikkelaar Hulan in het nieuws gekomen met het initiatief om een game te ontwikkelen voor de behandeling van tinnitus genaamd ‘Freequency’. In tegenstelling tot Antinnitus wordt hierbij geen gebruik gemaakt van virtual reality, maar van augmented reality. Dit heeft het voordeel dat geen speciale bril nodig is, maar dat gebruik kan worden gemaakt van en smartphone. De werking is gebaseerd op het principe van spiegeltherapie die wordt gebruikt om fantoompijn bij bijvoorbeeld amputaties te verlichten. Op de website van Hulan kan nog geen informatie worden gevonden, maar het persbericht dat is verspreid is wel opgepakt door de media.
Momenteel wordt de effectiviteit van Freequency onderzocht in samenwerking met het audiologisch centrum van het LUMC. Bij gebleken succes zal de app naar verwachting in het najaar wordt uitgebracht.

Uiteraard zullen wij de ontwikkelingen volgen en zullen we de resultaten van de lopende proefnemingen in deze nieuwsbrief vermelden.

Leave a Reply